Szerverüzemeltetés

 

Önök megfelelnek már az új Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek?

 

A GDPR, azaz az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (EU 2016/679) minden olyan szervezetet, céget és vállalkozót érint, amely az Európai Unión belül tevékenykedik és bármilyen személyes adatot kezel.
A rendeletet ugyan csak 2018. május 25-től kell alkalmazni, de a benne megfogalmazott követelmények komplexek és a meg nem felelés lehetséges szankciói súlyosak.

Kinek kell alkalmazni a rendeletet?

Mindenkinek (cégek, társaságok, szervezetek, vállalkozók, kivéve, ha magánszemélyek kizárólag saját személyes céljaikra kezelnek adatokat), aki az Európai Unión belül személyes adatokat tárol, kezel függetlenül az alkalmazott technológiától vagy az adatbázis nagyságától.
Márpedig szinte minden cég kezel személyes adatokat. Például a munkavállalóinak, az ügyfeleinek, esetleg a partnerei munkavállalóinak az adatait.

 
Mi minősül személyes adatnak?

Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Ilyen adatok például a természetes személyazonosító adatok (név, lakóhely, születési hely és idő stb.), illetve a családi állapotra, a szakképzettségre, az egészségi állapotra, a gyógyszerfogyasztásra, a vagyoni helyzetre, a munkahelyre, az érdekképviseleti, szakszervezeti tagságra, a szexuális partnerekre, utazásokra, vásárlásokra és a banki ügyekre vonatkozó információk.
 

Amennyiben az új szabályozás az Ön cégét is érinti, akkor ne halogassa a megfeleléshez szükséges felkészülést!

 
Miben tudunk segíteni:

  • adatkezelés átvilágítása;
  • adatvédelmi tanácsadás, ajánlásokkal, konkrét, gyakorlati javaslatokkal;
  • adatkezelési tájékoztató, adatvédelmi nyilatkozat elkészítése;
  • belső adatvédelmi szabályzat elkészítése;
  • az adatvédelemmel kapcsolatos informatikai intézkedések megvalósítása, kivitelezése;
  • adatvédelmi tisztviselő biztosítása.
   

Optima IT Kft.
1182 Budapest, Ganz Ábrahám u. 3/B
+36 1 50-10-425